Naša akcija u projektu „Ulcinjska obala bez plastike“

MSJA – Dr MartinSchneider-Jacoby u okviru projekta „Ulcinjska obala bez plastike“, akoji finansira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ, organizovali su trodnevnu manifestaciju pod nazivom „ REuse_REduce_REcycle“, a sastojala se od prezentacija, radionice izrade instalacija i izložbe skulptura/instalacija.
Ideja završne aktivnosti na ovom projektu je želja da zajedno sa zakupcima plaža (Pacha Kitesurf Beach, Dolcinium Kitesurf Beach, Ka´banya Kitesurf Beach) skrenemo pažnju svim korisnicima plaža o uticaju plastike na životnu sredinu sa fokusom na obalu, te da se aktivnije uključe sve zainteresovane strane kako bi smanjili upotrebu plastike sa ciljem da se potpunosti otkloni plastika i u skorije vrijeme Ulcinjska obala postane Plastic free. Izložba sadrži 6 skulptura i 4 instalacije koje su mladi aktivisti NVO Naša Akcija uz aktivno učešće MSJAvolontera i svih učesnika ovog događaja kreirali. Na svečano otvaranje izložbe „Pod vedrim nebom“ su učestvovali predsjednik opštine Ulcinj gdin Aleksnadar Dabović koji je istovremeno i zvanično otvorio ovu postavku kao i predstavnici medija i NVO sektora kao i građani koji su pokazali podršku ovom projektu. Izložbeni eksponati koje smo postavili na Pacha Surf Beach je već na dan postavljanja praćen sa oduševljenjem i participacijom posjetilaca. Skulpture će biti do 23.08.2021 izložene na PachaSurf Beach.
Organizacija i aktivnosti u samom trodnevnom kampu za mlade NVO Naša akcija podržane su strane European endowment for democracy i Prince Albert II od Monaka/BeMed fondacija kroz projekat „Mladi za čist Jadran“. Nove generacije mladih iz Kotora, Podgorice, Cetinja i Tivta pored tematike ove trodnevne manifestacije učili su kako funkcioniše postavljanje i život u kampu i prirodi. 

Galerija