Struktura

Organi NVO Nasa akcije cine Skupstina, Izvrsni odbor i Izvrsni direktor (lice ovlasceno za zastupanje).  Ovi organi zajedno upravljaju organizacijom. Nasa NVO vodjena je kompletno od posvecenog volonterskog kadra, tako da zaposljava samo za programske/projektne potrebe. Tada angazujemo konsultante/strucnjake koji svojom strucnoscu i ekspertizom doprinose aktivnostima NVO Nasa akcija.