O nama

 

NVO „Nasa akcija“ je osnovana 2012 godine kao nevladino udruzenje ciji je opsti cilj razvoj svijesti gradjana kao i njihovo ukljucivanje u socijalni, ekonomski, ekoloski i kulturni razvoj drustva, kvaliteta zivota gradjana i lokalne zajednice u cijelini. Ciljeve organizacije planirane su biti ostvarene kroz jacanja volonterizma i gradjanskog aktivizma, sa fokusom na mlade. Organizaciju sacinjavaju aktivistkinje i aktivisti sa dugogodišnjim iskustvom u organizacionom vodjstvu, omladinskom radu, volonturizmu, aktivizmu, neformalnom obrazovanju, i radu u civilnom sektoru.

 

Djelatnosti organizacije:

–          Osmišljavanje, organizovanje, koordiniranje radnih, humanitarnih i drugih akcija zajedno sa lokalnim         upravama i građanima u lokalnim zajednicama, drugim organizacijama i biznisima.

–          Povezivanje i umrežavanje NVO u cilju sprovođenja zajedničkih projekata od značaja  za zajednicu i šire.

–          Uključivanje sto veceg broja građana svih uzrasta i opredeljenja u sprovođenje radnih akcija.

–          Razvijanje ljudskih resursa kroz akcije, komunikaciju, zajednički rad i ostvarivanje ciljeva u lokalnim zajednicama.

–          Edukacija građana o ekonomsko-socijalnim problemima i načinima njihovog  prevazilaženja, razvoju ruralnih oblasti, ekologiji i potrebi očuvanja kulturnih dobara.

–          Organizovanje radionica, seminara i sličnih edukativnih događaja sa ciljem unapređenja razvojasvijesti o značaju i potrebi građanskog aktivizma, kao i  mijenjanju paradigma i stigma zajednice.

–          Publikovanje štampanog i elektronskog materijala u cilju ostvarivanja vizije i misije organizacije.

–          Unapredjenje polozaja omladine, rad sa mladima, neformalna edukacija, unapredjenje omladinske politike,             kao i fokus na njihovom individualnom razvoju.

–          Podsticanje mobilnosti mladih, njihovo ucesce u zajednici kroz volonterizam, umrezavanje, prijavljivanje na obuke i neformalne vrste edukacije.

–          Pružanje strucnih i savjetodavnih usluga, vodjstvenih, resursnih i drugih usluga predstavnicima drugih nevladinih organizacija, javnog sektora i ekonomskih subjekata za jacanje njihovih projekata i djelatnosti.

–          Jacanje svijesti zajednice o njihovom uticaju, ulozi i odgovornosti u razvoju vrijednosti civilnog drustva, odrzivom razvoju zivotne sredine i ocuvanje kulturne i prirodne bastine.

–          Podsticanje ekonomskog razvoja zemlje, sa akcentom na odrzivi razvoj konkretnih  lokalnih zajednica uzimajuci u obzir specificnost lokalnog potencijala

–          Razvoj ljudskih resursa kroz povezivanje i usmjeravanje postojecih kadrovskih  potencijala, i ukljucivanje marginalizovanih slojeva drustva.