DONIRAJTE

Naše aktivnosti možete podržati donacijom.

Ovdje možete pročitati kako koristimo donacije za rad na našim projektima. Uspjeli smo postići mnogo sa vrlo malo sredstava. Kako? Radeći sa timom visokokvalifikovanih i posvećenih mladih ljudi – koji doniraju svoje vrijeme za opšte dobro. Mi osmišljavamo kreativne projekte koji zahtijevaju malo sredstava, ali imaju veliki uticaj na okolinu i društvo. Mi obezbeđujemo mladim ljudima vannastavnu edukaciju, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, životne vjestine, podršku i razvojno savjetovanje, i obrazujemo mlade u proaktivne, svjesne građane sa fokusom na ekologiiju i holistični pristup životu. Naše financije su kompletno transparentne i objavljene na našoj web stranici (http://www.nasaakcija.me/o-nama-2/struktura/dokumenta-i-izvjestaji/).  

–        Da li predstavljate organizaciju koja je spremna doprinijeti projektima NVO Našu akciju kroz vaš program društveno odgovornog poslovanja?        Kontaktirajte nas.

 –       Da li ste pojedinac koji je spreman/a dati svoj doprinos projektima NVO Naša         akcija? Svaki euro se računa! Čak i male donacije nam pomažu u postizanju   naših ciljeva..

 Donirati je lako.  Jednostavno uplatite željenu donaciju na naš lokalni račun online ili putem virmana, međunarodni račun putem transfera, ili na naš PayPal račun.

Nacionalni bankovni račun:

  • Ime banke: NLB Banka A.D. Podgorica
  • Ime korisnika: NVO NASA AKCIJA
  • Broj računa: 530-0000000022112-25

Internacionalni bankovni račun:

  • Ime banke: NLB Banka A.D. Podgorica
  • Ime korisnika: NVO NASA AKCIJA
  • Adresa: N. N. Skaljari E-24, 85330, Kotor, Montenegro
  • IBAN broj: ME25530005120005464834
  • Svift kod: MNBAMEPG

Crna Gora trenutno još ne nudi usluge PayPal službe, ali naša direktorica je otvorila nalog u ime organizacije.  Možete uplatiti svoju donaciju via Patricia Pobric (ppobric@hotmail.com) ili mi možemo da vam pošaljemo PayPal zahtjev.   

Molimo vas da nam pošaljete imejl adresu ili poštansku adresu sa referencom na vašu uplatu i nazivom projekta koji želite da podržati svojom donacijom, da bismo vam poslali sertifikat o donaciji radi oslobađanja od poreza (validno za određene države). Naša imejl adresa je: nasaakcija@gmail.com.