Mladi NVO Naša akcija postavili nove instalacije

NVO Naša akcija danas je prisustvovala promociji povodom završetka aktivnosti na prvoj rehabilitaciji pješčanih dina u Crnoj Gori na lokaciji Evropa beach na Velikoj plaži u Ulcinju, koju je organizovalo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Naši mladi članovi osvojili su treće mjesto na javnom pozivu za umjetnike i nevladine organizacije za izradu i postavljanje umjetničkih instalacija izrađenih od prirodnog i obrađenog drveta sakupljenog tokom akcija čišćenja plaža. Instalacije „Meduza“ i „Rak“ volonteri NVO Naša akcija (od 13 do 20 godina) izradili su u nekoliko akcija. Projekat “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr – Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, usmjeren na održivo upravljanje otpadom iz mora kao i na jačanje prekogranične saradnje, a sve u cilju rješavanja problema otpada iz mora koji je sve izraženiji na ovom području. Aktivnosti ovog projekta su usmjerene na uklanjanje otpada sa plaža, monitoring otpada iz mora kao i obnavljanje i zaštitu pješčanih dina korišćenjem drvenog otpada sakupljenog sa plaža. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora, učestvuju u sprovođenju projekta “WELCOME” u saradnji sa partnerima iz Italije i Albanije. Mladim volonterima NVO Naša akcija ovo je vec treća godina u kojoj se fokusiraju na dizanje svijesti javnosti o otpadu u moru i potrebi zašite mora putem umjetničkih instalacija, od izrade instalacije „Skelet kita“ od 8.5m koji je i korišćen kao muzicki instrument tokom zatvaranja KotorArt 2018 godine, realizaciji projekta „Mladi za čist Jadran’ sa instalacijama „Zmaja od Gurdića“ i „Meduza od plastike“ za Kotorski festival pozorišta za djecu, i „Besnog Posejdona“ za Kotorski letnji karneval 2019 godine, pa tako i do ovog projekta. Za ljeto 2020 ova ekipa mladih nagovijestila je nove instalacije koje će uskoro krasiti kotorske pa hercegnovske trgove.

Galerija