Radionica pisanja motivacionog pisma

NVO Nasa akcija nastavlja karijerno vodjenje i savjetovanje mladih uz podrsku European endowment for democracy. Ovog puta sa fokusom na pisanje motivacionih pisama. Ovaj dokument, drugi je najvazniji uz CV za prijave zaposljavanja, a potreban je i za prijavu na vannastavnu edukaciju, Erasmus programe, stipendije i drugo. Zbog velikog broja zainteresovanih ova radionica ce biti ponovljena u januaru mjesecu u Podgorici i Kotoru. #Europeanendowementfordemocracy #Youtheducation #Obrazovanjemladih #Youthcareerdevelopment #Karijernirazvojmladih