Edukativna radionica o pisanju CV-ja.

U susret sezoni, održana je edukativna radionica o pisanju CV-ja.
NVO Naša akcija održala je 28. aprila u Multimedijalnoj sali opštine Tivat još jednu u nizu edukativnih radionica, ovog puta entuzijastičnoj ekipi mladih iz novoformiranog Omladinskog tima Tivat. U susret sezoni mnogi mladi žele da se zaposle i ova radionica ih priprema za to. Cilj ovakvih i sličnih aktivnosti je dalje unapređenje vještina i informisanost mladih o tome kako unaprijediti i usmjeriti svoju karijeru, kako do posla i/ili upisa na inostrane univerzitete i stipendije. Ova radionica je takođe jedna od aktivnosti koje ispunjavaju mjere Lokalnog akcionog plana za mlade Tivat 2020-2021.
NVO Naša akcija organizovala je ovu vrstu edukacije kao dio programa „Karijerna edukacija i zapošljivost mladih“ uz podršku European endowment for democracy.

Galerija