Znaci protiv ilegalnog odlaganja otpada.

Pristigli znaci koji će uskoro biti postavljeni na kritičnim lokacijama protiv ilegalnog odlaganja otpada u opštinama Tivat, Kotor i Herceg Novi. Ova aktivnost se realizuje kroz IPA projekat prekogranične saradnje YOUth drive. Evropska unija u Bosni i Hercegovini Evropska unija u Crnoj Gori.

Galerija