Zimske konsultacije o studijama u inostranstvu

Dok cekamo implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021 Kotor, NVO Nasa akcija je krenula u implementaciju mjere B3 akcionog plana.

Godinu smo za mlade u Kotoru zapoceli Zimskim konsultacijama o studijama u inostranstvu sa Organizacijom crnogorskih studenata u inostranstvu OMSA/OCSI. Predstavnik organizacije Dimitrije Jovicevic govorio je o mogucnostima za mlade, stipendijama i upisu na studije u inostranstvu, programima mobilnosti, i odgovarao na pitanja mladih.

Pratite stranicu NVO Nasa akcija ili fb stranicu Info centar za mlade Kotor za nove obuke za mlade koje ce se odrzavati u Centru za NVO u Rakitama.

Galerija

#omsa #zimskekonsultacije #NVONasaakcija #youthmobility #KotorLPAM20202021 #centarNVOKotor