Uvala Pržno – očišćenja kamena obala i planinarska staza

U nedelju, 9. maja u organizaciji Opštine Tivat i NVO Naša akcija održala se akcija cišćenja kamene obale uvale Pržno i planinarske staze Pržno-Grabovac. Na akciji je učestvovalo preko 80 volontera u tri faze. Prva faza tj. Komunalno preduzeće Tivat krenulo je sa krčenjem planinarske staze od Pržna prema Grabovcu, druga faza tj. Službe zaštite i DVD društva iz Tivta krenuli su u čišćenje staze sa Grabovca na niže. Treća faza bila je čišćenje lijevog i desnog kraka uvale Pržno, sa fokusom na kamenu obalu i šiblje gdje je bilo dosta otpada koje je more nanijelo. Tu su aktivnosti vodili mladi volonteri NVO Naša akcija kojima su se pridružili Omladinski tim Tivat, Asocijacija za istraživanje morskih sisara iz Radovića, i Društvo za obrazovanje i razvoja INESCA. Sakupljeno je 5m3 otpada.
Uz ovu ekološku aktivnost akcija je sadržala i humanitarni element. Naime volonteri su za potrebe Facebook inicijative „Naše malo nekom presudno“ prikupili donacije za licitaciju čija sredstva će biti upućena liječenju djece u organizaciji Budi human.

Zahvaljujemo se od srca svim učesnicima koji su donacijama i radom, i sa toliko pozitivizma doprinjeli ovoj aktivnosti.

Ova aktivnost podržana je kroz projekat “Advancing the Resolute and Tangible
Environ-mental Implementation of Standards (ARTEMIS)”, sa finansijskom podrškom od strane Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States and the Royal Norwegian Embassy in Belgrade, i projekta „Mladi za čist Jadran“ koju podržava BeMed i fondacija Princ Albert II od Monaca.


Galerija