Šetnja i edukativna posjeta tvrđavi Goražde

U sklopu programa „Priroda za fizičko i psihičko zdravlje mladih“ NVO Naša akcija je iskoristila prvu priliku nakon praznika za edukativnu šetnju i posjeti tvrđavi Goražde. I prije pandemije su ekskurzije koje se fokusiraju na poznavanje kulturne baštine Crne Gore bile zamijenjene posjetama raznim tržnim centrima a kroz ovakve terenske-edukativne aktivnosti mi želimo taj trend sa našim mladima da prekinemo. Teško da će se mladi založiti da odbrane i zaštite ovakve rijetke lokacije ako nisu upoznati sa njima. Naravno, uvijek je dodatni benefit imati priliku za uživanje u jednom od fenomenalnih zalazaka Sunca iznad Boke kotorske.
Ova aktivnost je finansirana od strane European endowment for democracy.

Galerija