Pričaonica engleskog jezika

I pored finalnih aktivnosti projekta Mladi za čist Jadran i pripreme za eko kamp na Adi, NVO Naša akcija nastavlja sa edukacijom mladih i ljetnjom pričaonicom engleskog jezika. Ovog mjeseca gost spiker nam je bio Oxford Li, marinac pri Američkoj ambasadi u Podgorici. Mladi su imali priliku da saznaju o životu mlade osobe u ovoj službi, obavezama, kao i lijepim i teškim situacijama. Mjesec nastavljamo uz podršku European endowment for democracy i opštine Kotor sa obukom o digitalizaciji/bezbijdnosti na internetu kao i obukom na temu „Mladi i kultura“. „Pozivamo sve mlade da prate Instagram i FB stranicu naše organizacije i uključe se u ljetnji program, akcije i edukativne/kreativne radionice. Novi članovi su uvjek dobrodošli. „??

Galerija