Bokeški triatlon, 3. – 4. 09 2022

Akcije, Izvjestaji sa aktivnosti

Podržali smo 11. Bokeški triatlon koji se ove godine održao 3. i 4. septembra!

Organizator ovog događaja Triatlon klub Kotor, a mi smo bili volonterska orgamizaciona podrška!

Moramo priznati da nas ove sportske aktivnosti najviše raduju, budući da na takmičenjima možemo upoznati ljude iz regiona i svijeta.

Ova aktivnost podržana je od strane European Endowment for Democracy.

.

.

.

#NVONasaakcija#ngoouraction#eed#EuropeanEndowmentforDemocracy#triatlonkotor#triathlon#activity#sport#triatlon#volonteri#volonterskaakcija#volonterskapodrska#mladi