Anketa : potrebe i želje mladih u opštini Kotor

NVO Naša akcija je od jula do septembra mjeseca istraživala potrebe i želje mladih kroz anketiranje omladine od 15-30 godina u cijelokupnoj opštini. Anketa se fokusirala na zapošljivost mladih, na rad omladinskog kluba, interesovanja mladih i znanje o omladinskoj politici, a rezultati mogu služiti kao jasne smjernice za dalji razvoj i unapredjenje omladinske politike u našem gradu.
Nakon ankete takodje je izradjeno mapiranje postojećih servisa i programa za mlade, a održan je i set radionica na temu digitalizacije.
Odradjena istraživanja i sakupljene informacije veoma su bitne za izradu narednog akcionog plana, a predate su Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, preko kojeg je ova aktivnost i podržana.

Galerija