Akcija čišćenja Buljarice, Budva

Vrijedna ekipa mladih na ovaj dan sa šućmurastom prognozom je ipak odlučila da uradi nešto vrijedno. Volonteri NVO Naša akcija kojima su se pridružili i Omladinski tim Tivat i članovi Asocijacije za istraživanje morskih sisara očistili su ostatak Buljarice koju 1. decembra u prvoj fazi nismo završili. Nakon akcije bilo je vremena da se veoma raznovrsna ekipa mladih iz Podgorice, Danilovgrada, Cetinja, Kotora i Tivta druže i međusobno upoznaju, pričaju i planiraju sledeće aktivnosti.

Ova aktivnost podržana je kroz projekat “Advancing the Resolute and Tangible
Environ-mental Implementation of Standards (ARTEMIS)”, sa finansijskom podrškom od strane Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States and the Royal Norwegian Embassy in Belgrade, i projekta „Mladi za čist Jadran“ koju podrzava BeMed i fondacija Princ Albert II od Monaca.

Galerija