Vožnja GO2BIKE biciklima

Mladi volonteri NVO Nasa akcija danas su imali priliku biti promoteri GO2BIKE elektricnih bicikala. Ova aktivnost je deo projekta NAUTICA CBC koji ima za cilj ojacati, diversifikovati i integrisati prekogranicnu turisticku ponudu kroz ponudu novih turistickih proizvoda. Turisticka organizacija opstine Kotor je partner u projektu u okviru Intrreg IPA Programa prekogranicne saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina- Crna Gora. U nasem gradu ce biti postavljene 15 lokacije za elektricna bicikla. Pratite stranicu Turisticke organizacije opstine Kotor za vise informacija.

Jedan od programa NVO Naša akcija kroz podršku European endowment for democracy je program „Priroda za psihičko i fizičko zdravlje mladih“. Promocija vožnja biciklom kao zdravi stil života je definitivno podrška ovakvom programu.

.

.

.

#nvonasaakcija#ngoouraction#kotor#prcanj#bicikla#eed#europeanendowmentfordemocracy#crnagora