Ekoloski radni kamp za mlade, Perast

Kampovi, Mladi Jadrana

Proteklog vikenda u Perastu NVO Nasa akcija odrzala je ekoloski radni kamp za mlade. Kamp se realizuje kao integralni deo projekta „Mladi za cist Jadran“ pod pokroviteljstvom Beyond plastic Med i fondacije Princ Albert II od Monaka. Kamp za mlade pored edukacije mladih sa problemima zagadjenja mora plastikom, sadrzao je veoma zahtjevnu akciju ciscenja deo poteza Perast – Drazin vrt, posjetu mladih ostrvu i muzeju Gospi od Skrpjela, i podrsku 9. Bokeskom triatlonu. Takodje smo podrzali otvaranje izlozbe umjetnickih instalacija „Kamena bastina“ u sklopu Kotorskog festivala pozorista za djecu, kojoj su nasi mladi ne samo pomogli u postavci nego je doprinjeli izlozbi sa 3 instalacije. Akciji ciscenja su se pridruzili nadi prijatelji iz Asocijacije za istrazivanje morskih sisara i Parlament Riba.

Galerija

 #NVONasaakcija #NGOOuraction #BeMed
#Mladizacistjadran #Youthforacleanadriatic
#Kotor #ecology #BeyondplasticMed #EUBeachCleanup